50
Polovnih putničkih vozila
na auto placu Emil Frey